Page 139 - WhereToStayHTMLonly
P. 139

  Kalkrand
32
32.1 Kalahari Red Dunes Lodge 138
32.2 Teufelskrallen Lodge 138
FAMOUS:
» Famous overnight stop to: Central Kalahari Game Reserve & Kgalagadi National Park
» Red dunes of the Kalahari » Nama Culture
ACCOMMODATION:
      KALAHARI 137
   K
L
A
K
R
A
N
D


   137   138   139   140   141